Gevolgen recent onderzoek redressiehelm

HEADS onderzoek

Westland Orthopedie volgt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van helmtherapie op de voet. Hierdoor hebben we het HEADS onderzoek https://doc.utwente.nl/82312/ gevolgd en de afgelopen jaren geanticipeerd op de resultaten. Daarnaast hebben wij een intern onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van de helmtherapie onder onze klanten. Hierdoor is de doelgroep die Westland Orthopedie behandelt de afgelopen jaren verschoven van matige schedelvormafwijkingen naar ernstige tot zeer ernstige schedelvormafwijkingen. Daarnaast is bij Westland Orthopedie het wel of niet kunnen doorbreken van motorische (houdings-)problematiek bij de baby's een zeer belangrijke factor bij het wel of niet starten van helmtherapie.

De groep baby's waarover het onderzoek uitspraken doet, behandelen wij dus nog zelden. Wij zijn daarom blij dat dit onderzoek onze klinische opvatting over het herstel van de milde tot ernstige schedelafwijkingen bij baby's zonder motorische problemen ondersteunt en danken de onderzoekers voor hun gedegen werk.

Ontwikkelingen in helmtherapie

Sinds het onderzoek in 2009 is gestart, is er veel veranderd ten aanzien van helmtherapie. Landelijk vindt er betere en eerdere voorlichting plaats omtrent voorkeurshoudingen, waardoor meer baby's herstellen van een positionele schedelvormafwijking. Door al deze veranderingen zijn de criteria voor het behandelen van deze baby's inmiddels aangescherpt. Wanneer baby's door hanteringsadviezen of kinderfysiotherapie al een verbetering van de schedelvorm laten zien op de leeftijd van 6 maanden, worden ze meestal niet doorverwezen naar Westland Orthopedie voor helmtherapie. De natuur kan het dan zelf corrigeren.

Daarnaast doen wij in een vroeg stadium -bijvoorbeeld op verzoek van de kinderfysiotherapeut of de arts- een objectieve meting van het hoofdje met onze digitale scanner ter ondersteuning van de houdingsadviezen om zo al eerder een beter beeld te krijgen van de vooruitgang van de schedel. Op basis hiervan hebben wij in 2013 bij 41% van de doorverwezen baby's kunnen voorkomen dat helmtherapie nodig was! Westland Orthopedie zet zich dus in voor preventie van helmtherapie.

Bijwerkingen helmtherapie

Naast de wetenschappelijke resultaten zijn in het onderzoek ook bijwerkingen van de helmen genoemd als factor die het resultaat van helmtherapie beïnvloeden. Westland Orthopedie herkent zich niet in de genoemde bijwerkingen, zoals huidirritatie en overmatig zweten. Dit kan namelijk per helmleverancier verschillen. Het zijn juist de unieke kenmerken van onze helm, onze kennis en onze ervaring die deze bijwerkingen voorkomen. Als er bijvoorbeeld huidproblemen ontstaan, is dit tijdens de opbouwfase - gewenning- van de helm; dit komt doordat het kindje tijdelijk meer transpireert. De problemen die zich tijdens de startfase van de behandeling kunnen voordoen, zijn geen maatstaf voor de gehele therapie. Als deze zich al voordoen zijn ze vaak een uitzondering en door goede adviezen aan ouders snel op te lossen. De nazorg/controles tijdens de behandelperiode zijn mede daarom ook zo belangrijk.

Hoe verder

Westland Orthopedie is overtuigd van de werking van de redressiehelm voor de groep baby's die wij behandelen -ernstige tot zeer ernstige schedelvormafwijkingen i.c.m. motorische beperkingen-. Dit wordt ondersteund door ons interne onderzoek naar de resultaten van de therapie. Vanzelfsprekend continueren wij de helmtherapie voor deze baby's. Daarnaast zullen wij verder gaan met onze ondersteunende rol ter preventie van helmtherapie. Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek vragen over helmtherapie? Neemt u dan gerust contact met ons op!

www.westlandorthopedie.nl
t. 010 2131000
inf@woshop.nl